Live Service

Sunday Worship Concert

House of glory worship team present ถ่ายทอดสดรอบนมัสการ ที่คริสตจักรนิเวศแห่งพระสิริ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 13.00น. ร่วมนมัสการกับเราได้โดยการคลิีกชมถ่ายทอดสด
ท่านจะพบและได้รับพระพรร่วมกัน และติดตามตารางการถ่ายทอดสดอื่นๆ ได้ที่นี่